Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2020/2021
Študijný program:
EVP15b - editorstvo a vydavateľská prax - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 170
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 10
Študijný odbor:
filológia
garant :
doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP - Semináre k bakalárskej práci Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/USBP/15  Úvodný seminár k bakalárskej práci   2 2S    PaedDr. Mária Alabánová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., PhDr. Katarína Dudová, PhD., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/E/SBP1/15  Seminár k bakalárskej práci 1   2 2S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., prof. PhDr. František Koli, CSc., prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PaedDr. Mária Alabánová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Darina Auxová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/E/SBP2/15  Seminár k bakalárskej práci 2   2 2S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., prof. PhDr. František Koli, CSc., prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PaedDr. Mária Alabánová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Darina Auxová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD.,  


Blok - PP Slovenský jazyk Min. 77  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/ZTE/15  Základy terminológie pre editorstvo a vydavateľskú prax   6 2P + 0C + 2S    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD.,  
KSJL/E/GT/15  Grafika textu   6 0P + 4S    Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/E/OG/15  Ortografia   3 2S  PH    PhDr. Katarína Dudová, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., Mgr. Patrik Petráš, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  
KSJL/E/SZ/15  Slovná zásoba v texte   6 2P + 2S    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PhDr. Marián Macho, PhD.,  
KSJL/E/GRP/15  Grafická redakcia publikácie   3 2S    PhDr. Darina Auxová, PhD.,  
KSJL/E/OP/15  Ortografické praktikum   3 2S  PH    PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/E/DSS/15  Dejiny spisovnej slovenčiny   6 2P + 2S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/E/ZMSS/15  Základy morfologickej stavby slovenčiny   6 2P + 2S    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., PhDr. Darina Auxová, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD.,  
KSJL/E/TaAPT/15  Tvorba a analýza písaného textu   3 0P + 2S    PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD.,  
KSJL/E/ZSSS/15  Základy syntaktickej stavby slovenčiny   6 2P + 2S    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., PhDr. Katarína Dudová, PhD.,  
KSJL/E/JK/15  Jazyková kultúra   3 2S    PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/E/FP/15  Frazeologické praktikum   3 2S    prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.,  
KSJL/E/PALEO/15  Kapitoly z paleografie slovenského písomníctva   6 2P + 2S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  
KSJL/E/STYL/15  Štylistika slovenského jazyka   6 2P + 2S    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  
KSJL/E/RUT/15  Redakčná úprava textu   3 2S    PhDr. Marcel Olšiak, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/E/ODBPRAX/15  Odborná prax   8      


Blok - PP Slovenská literatúra Min. 65  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/SSL/15  Staršia slovenská literatúra   6 2P + 2S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/E/TL/15  Teória literatúry   6 2P + 2S    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/E/ZED/15  Základy editorstva   3 1P + 1S  PH    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/E/IUT/15  Interpretácia umeleckého textu   3 1P + 1S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/E/ZT/15  Základy textológie   3 2P    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/E/SL1P19/15  Slovenská literatúra 1. polovice 19. storočia   6 2P + 2S    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/E/EVP/15  Editorstvo a vydavateľská prax   5 2P + 1S    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/E/SL1P20/15  Slovenská literatúra 1. polovice 20. storočia   6 2P + 2S    prof. PhDr. František Koli, CSc., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.,  
KSJL/E/SL2P19/15  Slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia   6 2P + 2S    prof. PhDr. František Koli, CSc., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/E/STLP/15  Špecifikum tvorby literárneho periodika   3 1P + 1S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Jana Popovicsová,  
KSJL/E/LPD/15  Literatúra pre deti a mládež   3 1P + 1S  PH    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD., Mgr. Lucia Vytykačová, PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/E/MK/15  Médiá a kultúra   3 1P + 1S    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., Mgr. Veronika Rácová, PhD., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Jana Popovicsová, Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/E/SL2P20/15  Slovenská literatúra 2. polovice 20. storočia   6 2P + 2S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/E/SUSL/15  Súčasná slovenská literatúra   6 2P + 2S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP Slovenská literatúra Min. 12  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/USM/15  Úvod do štúdia médií a mediálnej komunikácie   3 1P + 1S    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., PhDr. Dušan Teplan, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/E/KK/15  Knižná kultúra   3 2S    Mgr. Mariana Hrašková, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Jana Popovicsová,  
KSJL/E/LUS/15  Literárne a umelecké smery   3 2S    prof. PhDr. František Koli, CSc., PhDr. Martina Taneski, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., Mgr. Natália Mitková,  
KSJL/E/LZ/15  Literárny zemepis   3 2S    doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/E/TZ/15  Teória žánrov   3 2S    PhDr. Dušan Teplan, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/E/ZLK/15  Základy literárnej kritiky   3 1P + 1S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/E/LU/15  Literatúra a umenie   3 2S    PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  


Blok - PVP - Slovenský jazyk Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/ZIA/15  Základy interpunkčnej analýzy   2 2S    PhDr. Marián Macho, PhD.,  
KSJL/E/WRS/15  Webové redakčné systémy   2 2S    PhDr. Darina Auxová, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/E/ZG/15  Základy grafológie   2 2P    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  
KSJL/E/VP/15  Výberová prednáška   2 2P    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  
KSJL/E/DYNSS/15  Dynamika súčasnej slovenčiny   2 2P    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - VP - Slovenský jazyk Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/BIL/15  Bilingvizmus a jeho obraz v jazykovede 21. storočia   2 2P    prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.,  
KSJL/E/KL/15  Komparatívna lingvistika   2 2P    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  


Blok - VP Slovenská literatúra Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/TSPO/15  Textový seminár zo slovenskej poézie   2 2S    Mgr. Mariana Hrašková, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Jana Popovicsová, Mgr. Natália Mitková, Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/E/TSPR/15  Textový seminár zo slovenskej prózy   2 2S    PhDr. Petra Kaizerová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/KSL/E/BPO/15  Bakalárska práca a jej obhajoba   10   OB         

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov